Packning och monteringsanalys av flexibla material i hybrid och lättviktsfordon
Forskningsprojekt , 2009 – 2012

Målet med projektet är snabbare produktrealiseringar av hybrider och helt elektrifierade
lättviktsfordon. Målet är i synnerhet metoder och digitala verktyg för effektiv geometrisk
packning och banplanering och analys för montering av flexibla delar som rör
framdrivningssystem och lättviktslösningar.


Målet är också att projektets partnergrupp blir erkänd som en världsledande konstellation inom geometrisk packning och monteringsanalys av flexibla komponenter för hybrider och helt elektrifierade lättviktsfordon. Erkännandet bör gälla både för kortsiktiga industriella implementeringar och för långsiktig strategisk forskning.

Deltagare

Rikard Söderberg (kontakt)

Prefekt vid Produkt- och produktionsutveckling

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2009-0159
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-09