Utveckling av en selektiv hydrometallurgisk process för återvinning av Zn från ståltillverkningsdamm
Forskningsprojekt , 2016 – 2017

Syfte och mål:


Syftet med denna aktivitet med stöd av uppväxling från Vinnova är att förbereda ett projektförslag till ´EIT Raw Materials Call for KAVA Upscaling projects´ angående återvinning av värdefulla metaller från andrahandskällor genom användning av industriella biprodukter. Målet är att bilda ett konsortium av akademiska- samt industripartners med den nödvändiga expertisen inom området enligt reglerna för KAVA. Målet är att en komplett ansökan för Zn återvinning från ståltillverkningsdamm kan skickas in.

Förväntade effekter och resultat:


Genom skapandet av ett välavvägt konsortium samt ett välskrivet projektförslag förväntas projektförslaget godtas och finansieras inom ramen för ´Upscaling KAVA activity´. Arbetet med ett projektförslag med hög forsknings- och innovationskvalité kan tjäna som bas för konsortiet i framtida samarbeten, i synnerhet med de industripartners som kommer att ingå. Skrivande av projektförslaget, arbetet med förslagsportalen, samt samarbetet med de ingående CLCs kommer att vara viktiga verktyg för framtida förslagsinlämningar angående projekt inom ´EIT Raw Materials KAVA calls´.

Deltagare

Martina Petranikova (kontakt)

Docent vid Industriell materialåtervinning

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-07-10