Färdplan för forskning och innovation för industrialisering av additiv tillverkning av metaller i Sverige (Ramp-Up)
Forskningsprojekt, 2016 – 2017

Projektet syftar till att ta fram en färdplan för en snabb och konkurrenskraftig nationell industrialisering inom additiv tillverkning (AM) av metall i Sverige. Färdplanen ska identifiera de industriella forsknings- och innovationsfrågor som är mest väsentliga för att skapa en önskad svensk styrkeposition inom AM av metall. Projektet ska även föreslå en strategi för färdplanens genomförande inkl. finansiering. Målet är att nå ett internationellt ledarskap inom AM av metall baserat på Sveriges starka industriella ställning inom områden som pulvermetallurgi, högpresterande metalliska material och avancerad produktionsteknik.

På kort sikt blir ett resultat av projektet att relevanta aktörer ges bästa möjliga förutsättningar att gemensamt agera för en snabb och konkurrenskraftig industrialisering av AM av metall i Sverige. På längre sikt ska projektet leda till att svensk industri kraftfullt ökar sin konkurrenskraft inom AM av metaller. Denna målbild kommer att preciseras och förankras under projektets gång, men kan innefatta t.ex. ökad export av pulver och utrustningar, flexiblare tillverkningsindustri, export av know-how samt mer energieffektiv och miljövänlig produkttillverkning.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2016-03898
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15