FoI plattform för elvägar
Forskningsprojekt , 2016 – 2020

Syfte och mål:
För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor.

Förväntade effekter och resultat:
Arbetet kommer bl.a. resultera i ett tydliggörande av samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv. Olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas och framgångsfaktorer för hög acceptans kommer att identifieras.

Deltagare

Filip Johnsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Maria Taljegård

Forskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik, Energiteknik 1

Samarbetspartners

IT-forskningsinstitutet Viktoria

Göteborg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-08