Höjd innovationskompetens inom hälso- och sjukvård
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Västra Götalandsregionen har identifierat ett behov av att lyfta kunskapsnivån inom modernt innovations- och förbättringsarbete hos de innovationspraktiker som är knutna till Innovationsslussen, Sjukvårdsstrategiskt Team och deras nätverk. Projektets syfte är att sprida forskningsbaserad kunskap och metodik inom behovsdriven, även kallad designdriven innovation, eller tjänstedesign, i detta nätverk. En höjd designkompetens hos praktikerna förväntas leda till en kreativ förstärkning av vårdens förbättringsidéer. Projektaktörer är Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen, Chalmers Tekniska Högskola och intermediären hokahey consulting AB. Dessa avser att i projektet vidareutveckla, paketera och sprida kunskap och metodik till de ca 20 innovationspraktikerna i målgruppen. Efter ett nio månaders utbildningsprogram är målet att innovationspraktikerna har kunskaper på avancerad nivå och tillämpar dessa i innovationsprojekt i sina verksamheter. Dessutom att de handleder kolleger i den konkreta metodiken så att kunskapen sprids vidare.

Deltagare

Oskar Rexfelt (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Lars Almefelt

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-06-16