Utvinning av molybden som ett tilläggsvärde vid stålproduktion
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Syfte och mål:
Projektets syfte är att ta fram en metod att återvinna molybden från stoft, som bildas vid ståltillverkning, med alkalisk lakning följd av separation av molybden med vätskextraktion. Processdesignen syftar till att separera molybden från zink, eftersom zink är ett oönskat element i ståltillverkningsprocessen. Produkten molybden kan användas för legering av stål eller för andra applikationer. I projektet kommer de optimala parametrarna för lakningen och vätskextraktionen att bestämmas och parametrar för uppskalning av processen kommer att tas fram.

Förväntade effekter och resultat:
Identifiering av optimala lakningsbetingelser kommer att ge viktiga teknologiska parametrar för återvinning av molybden från stålindustrins stoft, vilket är gynnsammare än att det deponeras. Utvecklingen av en selektiv vätskextraktionsprocess för separation av molybden från zink kommer att ge en mera effektiv återvinning av båda metallerna och förbättra möjligheterna att återanvända molybden i ståltillverkning. Projektet kommer också att öka den generella kunskapen om hur hydrometallurgiska metoder kan vidareutvecklas för återvinning.

Deltagare

Martina Petranikova (kontakt)

Docent vid Industriell materialåtervinning

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Mer information

Senast uppdaterat

2017-07-10