Svensk plattform för livscykelperspektivet
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Projektet syftar till att skapa en branschöverskridande nationell plattform för att utveckla, sprida och integrera livscykelperspektivet i processer och beslutsfattande i industri, policy och i övriga delar i samhället. Plattformen bedöms kunna bidra till att Sverige har möjlighet att bli en ledande nation när det gäller att minska sin klimatpåverkan och öka sin energi- och resurseffektivisering, utveckla fler hållbara innovationer och öka sin internationella konkurrenskraft genom bl.a. en ökad tillämpning av livscykelanalyser.

Deltagare

Anna Wikström (kontakt)

Projektledare vid GMV

Samarbetspartners

Akzo Nobel Surface Chemistry

Stenungsund, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Naturvårdsverket

Stockholm, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

SCA Hygiene Products AB

Göteborg, Sweden

SKF

Göteborg, Sweden

Sony Mobile Communications AB

Lund, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Swedish Life Cycle Center

Göteborg, Sweden

Vattenfall

Stockholm, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Projektets webbplats

www.lifecyclecenter.se

Senast uppdaterat

2019-09-11