Effects of climate change on soft clay slopes
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Minna Karstunen (kontakt)

vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-13