Studier i existentiell risk
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Se den engelskspråkiga projektbeskrivningen

Deltagare

Olle Häggström (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Matematiska vetenskaper

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-01