Innovativ pulverbaserad komponentteknologi (INNOKOMP)
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Sverige är världsledande inom pulverteknik och har unika teknologier. Pulverteknik är en grön teknik där råmaterialet helt förädlas till slutlig produkt och ger möjlighet till avancerade och flexibla produkter för både mindre produktvolymer och massproduktion. Dessa produktlösningar skapas med fördel genom kombination av teknologier inom pulverteknik. Målet är i) nya produktlösningar hos slutanvändare, ii) ökad utvecklingstakt samt iii) konkurrensförmåga inom teknikupphandling av avancerade komponenter.


Nära 100% av råmaterialet används där pulverteknik tillämpas. Teknologierna som adresseras finns alla representerade med specialistkompetens och aktörer inom landet och värdekedjor som kan stärkas från råmaterial till slutprodukt. Förväntade effekter 5 år efter projektet innefattar 15-20 nya produkter/lösningar grundat på kortare ledtid, lägre vikt eller ny funktionalitet, där ny eller modifierad materiallösning har ingått eller pulverteknikens resurseffektivitet och lägre energiåtgång för tillverkning har visats för kommande implementering.

Deltagare

Lars Nyborg (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Samarbetspartners

Mittuniversitetet

Sundsvall, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01265
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15