Organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring
Forskningsprojekt , 2016 – 2018


Projektet avser att utveckla organiska batterier för hållbar och ökad energieffektivitet i lokal energilagring. Syftet är att skapa grunden för nästa generations elektriska energilagringsystem för lokal lagring och produktion av el. Energimyndigheten bedömer att projektet är i linje med utlysningen, samt har hög innovationshöjd. Projektet har hög energirelevans eftersom organiska material för energilagring på sikt kan leda till kommersialiseringen av mer miljövänliga elektriska energilager.

Deltagare

Jan Swenson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-08-19