Kompetensnav antenn-, mikrovåg- och terahertzsystem (AMT)
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Att upprätta ett svenskt kompetensnav inom antenn-, mikrovåg- och terahertz system (AMT) i strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektronikssystem. Kompetensnavet kommer att bidraga till ökad kännedom om svenska AMT aktörer, synliggöra spetsområdet AMT, fungera som nationell kontaktnod samt utgöra strategisk resurs inom svensk AMT.

Skapa bättre kunskapsöverföring och samverkan i värdekedjorna via ökad kännedom om svensk AMT Bibehålla och utveckla svenska spetsområden via synliggörande och koordinerande av AMT aktörer Skapa säkrare kompetensförsörjning via ökad information till studenter om AMT

Deltagare

Jan Grahn (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Mikrovågselektronik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-03655
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-20