Näringsrika och smakliga fermenterade svenska ekologiska baljväxter
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Cecilia Mayer (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - C. F. Lundströms stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Ekhagastiftelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24