Cecilia Mayer Labba

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Cecilia Mayer Labba är doktorand på avdelningen för livsmedelsvetenskap. Cecilias forskning fokuserar på hälsoeffekter av ett proteinskifte från resurskrävande animaliska proteiner till mer hållbara, med svenska åkerbönor som huvudmodell. Hennes forskning behandlar antinutritionella komponenter, såsom fytat, polyfenoler, oligosackarider och trypsininhibitorer i bönor,effekt av olika livsmedelsprocesser på nutritionella- och antinutritionella komponenter i svensk åkerböna, metabola korttidseffekter ifrån växtprotein och absorption av järn ifrån måltider med växtprotein, vilka studeras i humanförsök.Cecilia arbetar även med jämställdhet internt på Chalmers och är jämställdhetsombud på institutionen.

Källa: chalmers.se
Det finns inga publikationer att visa.

Visar 2 forskningsprojekt

2019–2019

Nutritional and sustainable Swedish protein crops (a part of SUPR-SWAP)

Cecilia Mayer Labba Livsmedelsvetenskap
Bertebos stiftelse

2017–2018

Näringsrika och smakliga fermenterade svenska ekologiska baljväxter

Cecilia Mayer Livsmedelsvetenskap
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien - C. F. Lundströms stiftelse
Ekhagastiftelsen

Det kan finnas fler projekt där Cecilia Mayer Labba medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.