Materialåtervinning av plastfraktioner via termisk omvandling
Forskningsprojekt, 2017 – 2019


Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att undersöka möjligheter att återvinna plastfraktioner, som i dagsläget inte återvinns, med hjälp av förgasning. En termisk process för att kunna återvinna plastråvarorna (feedstock recycling) har länge eftersträvats inom plastbranschen. Förgasning av plastråvara har potential att vara mer konkurrenskraftigt än förgasning av bioråvara, då råvarupriset kan vara lägre.

Deltagare

Martin Seemann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Isabel Cañete Vela

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Borealis GmbH

Schwechat, Austria

Stena Recycling AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44239-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-09