Isabel Cañete Vela

Doktorand vid Energiteknik 2

Läs mer om Isabel på vår engelska webbplats.

Källa: chalmers.se

Visar 4 publikationer

2019

THERMO CHEMICAL RECYCLING OF AUTOMOBILE SHREDDER RESIDUE IN DFB GASIFIER

Isabel Cañete Vela
(10th), p. 56-59
Paper i proceeding
2019

Thermochemical Recycling of Automotive Shredder Residue by Chemical-Looping Gasification Using the Generated Ash as Oxygen Carrier

Sébastien Pissot, Teresa Berdugo Vilches, Jelena Maric et al
Energy & Fuels. Vol. 33 (11), p. 11552-11566
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Circular use of plastics-transformation of existing petrochemical clusters into thermochemical recycling plants with 100% plastics recovery

Henrik Thunman, Teresa Berdugo Vilches, Martin Seemann et al
Sustainable Materials and Technologies. Vol. 22 (December 2019)
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2017–2019

Materialåtervinning av plastfraktioner via termisk omvandling

Martin Seemann Energiteknik
Isabel Cañete Vela Energiteknik 1
Energimyndigheten

2017–2021

Svenskt förgasningscentrum Etapp 3

Henrik Thunman Energiteknik
Isabel Cañete Vela Energiteknik 1
Energimyndigheten

Det kan finnas fler projekt där Isabel Cañete Vela medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.