Transformativ omställning mot nettonegativa utsläpp inom svensk raffinaderi- och kemiindustri
Forskningsprojekt , 2020 – 2025

Projektet syftar till att skapa en förståelse för olika utvecklingsvägar som kan
bidra till en transformativ omställning av raffinaderier och petrokemiska
industrier till att bli negativa utsläppskällor av klimatgaser.
Energimyndigheten bedömer att projektet kan bidra med beslutsunderlag för
att på sikt minska utsläppen från raffinaderi- och kemiindustrin i Sverige.
Genom beslutsunderlagen kan industrierna hitta lösningar som över tid säkrar
konkurrenskraftiga anläggningar, samtidigt som de genomgår en radikal
omställning.

Deltagare

Simon Harvey (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Borealis AB

Stenungsund, Sweden

Preem

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2020–2025

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-29