Transformativ omställning mot nettonegativa utsläpp inom svensk raffinaderi- och kemiindustri
Research Project , 2020 – 2025

Projektet syftar till att skapa en förståelse för olika utvecklingsvägar som kan
bidra till en transformativ omställning av raffinaderier och petrokemiska
industrier till att bli negativa utsläppskällor av klimatgaser.
Energimyndigheten bedömer att projektet kan bidra med beslutsunderlag för
att på sikt minska utsläppen från raffinaderi- och kemiindustrin i Sverige.
Genom beslutsunderlagen kan industrierna hitta lösningar som över tid säkrar
konkurrenskraftiga anläggningar, samtidigt som de genomgår en radikal
omställning.

Participants

Simon Harvey (contact)

Full Professor at Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

Borealis AB

Stenungsund, Sweden

Preem

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Energy Agency

Project ID: 49831-1
Funding Chalmers participation during 2020–2025

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2020-04-29