Kvantinformation med mikrovågor och ytakustiska vågor
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Göran Johansson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-04197
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-26