Precisionskylning för CO2-minskning
Forskningsprojekt , 2017 – 2022

Projektets syfte är att utveckla CFD-simuleringsmetoder för prediktering av lokal kärnkokning och ytstrukturmodifieringar för att förbättra lokal kylning och möjliggöra effektiv precisionskylning. Konceptet är generiskt och kan användas för kylning av batterier, elektriska motorer och förbränningsmotorer. I detta projekt tillämpas konceptet för förbränningsmotorer. Precisionskylning leder till minskade värmeförluster, vilket innebär lägre bränsleförbrukning, högre prestanda och lägre CO2-emissioner.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Sassan Etemad

Adjungerad professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2022

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

2019

Precision cooling for C02 reduction

Licentiatavhandling

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28