Digitala Experiment - metoder att utvärdera alternativa teknologier i tidiga produktkoncept
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Syfte och mål:
Projektet är en direkt vidareutveckling av det virtuella demonstratorprojektet VITUM och syftar till att överbrygga skillnaderna i mognadsnivå av alternativa teknlogier med s.k. generativa modelleringsmetoder. Ett lyckat utfall skulle radikalt möjliggöra undersökning av alternativa system-och teknologi-alternativ redan i tidiga konceptskeden.

Avsikten är att förenkla införandet av nya teknoplogier i avancerade produkter som flygplansmotorer. Förväntade effekter av den modelleringstyp som utvecklas inom ramen för projektet är snabbare riskreduktion av innovativa koncept med nytt teknologiinnehåll.

Deltagare

Ola Isaksson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Jakob Müller

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-04858
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-15