Li-ion battery materil recycling technical research
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Lithium-ion battery material recycling technical research

Deltagare

Martina Petranikova (kontakt)

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Britt-Marie Steenari

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

Northvolt AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-12