Transportinköp och energieffektiva godstransporter
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Projektets målsättning är att skapa ett index som beskriver det kontinuerliga arbetet med att förbättra godstransporters energieffektivitet. För att kunna följa utvecklingen över tiden kommer Transportinköpspanelens enkät att användas för insamling och uppföljning av svenska företags energi- och hållbarhetsdata för godstransporter. Vidare kommer frågor kring transporters energieffektivitet att utvecklas för att ingå i Q3:s upphandlingsverktyg för hållbara vägtransporter. I projektet ingår IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers tekniska högskola och Q3 – Forum för hållbara transporter. Projektet finansieras av Energimyndigheten och pågår från april 2017 till september 2019. För frågor om projektet kontakta Linda Styhre, tel. 010-788 69 02.

Deltagare

Kajsa Hulthén (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Linda Styhre

Forskare vid Logistik och transport

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Q3 Forum för hållbara transporter

Solna, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-08355
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-02