Metallorganiska ramverksföreningar: syntes, topologi, katalys och magnetism
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lars Öhrström (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2017-04725
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Publikationer

2021

A unified topology approach to dot-, rod-, and sheet-MOFs

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-02