Högtemperaturkorrosion och mekaniska egenskaper hos oxidskikt bildade vid förbränning av biomassa ett in-situ angrepssätt på nanonivå.
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Projektet angriper korrosionsproblem förknippade med användning av biobränslen i kraftvärmeverk. Målen inriktas mot att förstå mekanismerna för kemisk attack och mekanisk nedbrytning av skyddande oxidskikt, samt att ta fram lösningar som innefattar design av mikrostrukturen av grundmaterialet.

Dessutom utforskas hur halten av vattenånga i korrosionsmiljön kan optimeras för att erhålla en god vidhäftning av oxidskiktet. Projektet kan bidra till högre elverkningsgrad, tillgänglighet samt bränsleflexibilitet i biomassa- och avfallseldade kraftvärmeverk.

Deltagare

Mats Halvarsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Fysik, Materialens mikrostruktur

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-14