Internet of Things sammanlänkar sensorteknik och byggnadsverk via bygginformationsmodeller - Proof of concept
Forskningsprojekt , 2017

Samhället är på väg in i ett nytt kunskapsfält, där kombinationen av data, extremt kraftfulla datorer, avancerade beräkningsmetoder och statistisk analys kommer att ge oss en kunskap som vi tidigare inte kunnat se.
I denna förstudie vill vi reda ut grunderna för att genomföra och implementera sensorteknik i infrastruktursverige.
Följande frågor kommer att utredas och beskrivas i en state of the art rapport (var ligger forskingfronten idag):
• Sensorer:
o Vilka krav bör ställas på sensorer för att tillämpas inom infrastruktur?
o Vilka sensorer finns och var ligger de i TRL-skalan?
o Vilka tänkbara koncept finns för användandet i nya och befintliga konstruktioner?
• Datalagring:
o Vilka är kraven och vilka tillgängliga system finns?
• Optimering:
o Vilka metodiker är lämpliga för ändamålet?
• Ingenjörens gränssnitt:
o På vilket sätt och vilka möjligheter ska finnas tillgängliga för att kunna göra en ingenjörsbedömning i en BIM?

Inom ramen för förstudien är det tänkt att en workshop genomförs med deltagare som representerar byggbranschen, Internet Of Things och sensorteknik. Internationellt (Canada) pågår forskning inom området, gruppen har intresse att söka kontakt med denna forskargrupp för att ”ta hem” kunskap.
Arbetet kommer att utföras av en arbetsgrupp bestående av representanter från Chalmers, NCC, Microsoft och Tieto.

Deltagare

Rasmus Rempling (kontakt)

Senior forskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Microsoft

Stockholm, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

Tieto Sweden AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11