Inverkan av gläntor i skog: CFD_beräkningar och LIDAR-mätningar
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Frågeställningen i detta projekt är hur gläntor i skogen påverkar krafter (dvs. utmattning och underhåll) och energiproduktion för vindkraftverk. Avancerade CFD-simuleringar (CFD=Computational Fluid Dynamics) kopplade till last- och produktionsberäkningar kommer att göras och dessa kommer att valideras mot LIDAR-mätningar. Mätningarna kommer göras före och efter en avverkning av skogen framför ett vindkraftverk (i den dominerande vindriktningen) för att undersöka effekten av avverkningen. Parameterstudier (beräkningar) kommer att utföras för att undersöka effekten av gläntors utformning, t.ex. längd och bredd.

Deltagare

Lars Davidson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 44952-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-15