Ljudinformation på tågstationer
Forskningsprojekt, 2017 – 2018

Denna beteendevetenskapliga studie utreder hur högtalarinformation (talad information) bör utformas på järnvägsstationer. De användargrupper som studeras är:

  • Resenärernas behov (olika kategorier som t.ex. pendlare, sällanresenärer, fjärrtågs-resenärer och resenärer med funktionshinder)
  • Järnvägsbranschens personals observationer (tågpersonal, stationsvärdar, kund-centerpersonal och spärrvakter)
  • Närboende och näringsidkare på stationerna studeras

Vidare studeras alternativa, befintliga kanaler för talad information som pratorer och appar, och utropsfrekvensens effekter, dvs. hur påverkas mottagaren av informationen.

Projektresultatet ska ge svar på:

  • Finns det motiverade skillnader av talad information på olika stationer eller geografiska områden och varför?
  • Vilka kriterier ska ligga till grund för när, var och för vilken trafik talad information bör ges på engelska?
  • Vilka kriterier ska ligga till grund för när, var och för vilken trafik talad information bör ges för tåg med trafikala förändringar?
  • Vilka kriterier ska ligga till grund för när, var och för vilken trafik talad information bör ges för tåg utan trafikala förändringar?
  • Hur och var kan dessa kriterier göras tillgängliga för interna och externa intressenter?

Deltagare

Anna-Lisa Osvalder (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Moa Fredrika Nybacka

Chalmers, Industri- och materialvetenskap

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: 1027730
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-26