TOR Biogas project
Forskningsprojekt , 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Thomas Pettersson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Aalto-Yliopisto

Espoo, Finland

Aarhus Universitet

Aarhus, Denmark

Internationales Biogas und Bioenergie Kompetenzzentrum (IBBK)

Kirchberg, Germany

Politechnika Gdańska

Gdansk, Poland

Rigas Tehniska Universitate

Riga, Latvia

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)

Tallinn, Estonia

Finansiering

John Nurminens stiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-23