Mer med mindre - Ett användarperspektiv på energibesparing i framtida elsystem
Forskningsprojekt , 2009 – 2016

Projektet ämnar utreda och främja möjligheterna för ett teknikskifte mot ett framtida elsystem där produkters effektförbrukning kan styras för att optimera effektåtgång och minimera energianvändning. Dessa möjligheter konkretiseras via ett antal R&D-projekt, där produkttillämpningar kommer att utvecklas för ett framtida elsystem i bostäder. Via tillämpningarna undersöks potentialen för ett teknikskifte genom att utreda hur aktörerna på marknaden, exempelvis nätleverantörer, elleverantörer och leverantörer av elektriska apparater, ställer sig till olika typer av produktlösningar. Individers attityd till teknikskiften och motivation för effektiviserande åtgärder är andra fokusområden för projektet.

Det framtida systemet tros kunna utjämna effektbelastningen i elnätet och reducera effekttopparna som idag finns under vissa delar av dygnet. I ett vidgat perspektiv öppnar det framtida elsystemet för en flexibel momentanprisbaserad eldebitering med potential att uppmuntra hushållens elanvändare till energibesparing och långsiktigt påverka deras beteenden och attityder.

Deltagare

Ulrike Rahe (kontakt)

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Anneli Selvefors

Gästforskare vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Design and Human Factors

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

Finansiering

​Zoliex AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2009–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/M...

Senast uppdaterat

2020-03-24