ELLOG - Logistikupplägg & laddinfrastrukturer för elektrifierade fordonsflottor
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

ELLOG syftar till att ta fram ny kunskap kring hur delar av transportsystemet kan övergå till elektrifierad fordonsdrift, hur logistiken kan komma att påverkas av detta samt vilka kostnaderna blir. Målet med projektet är att ta fram underlag för en framtida operation med effektiva logistikupplägg med elektrifierade fordonsflottor och passande infrastruktur.


Med elektrifierade lastfordon reduceras lokala emissioner av gaser, partiklar och ljud speciellt i urbana omraden. Total energiatgang for ett givet transportuppdrag kan ocksa minska. De logistikupplägg som utvecklas i projektet är i nästa steg tänkta att testas i långvariga fältförsök där samtliga aktörer i aktuella godstransportkedjor involveras. Aktörerna i projektet och i de följande fältförsöken medfinansierar arbetet vilket innebär att viljan är stark att få fram koncept som kan bilda bas för nya kommersiella och internationellt konkurrenskraftiga lösningar.

Deltagare

Anders Grauers (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Lindholmen Science park, Closer

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Schenker

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03