Automatiserade busståg - forskning kring styrsystem.
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Ökad automatisering i kollektivtrafikens olika delar och system är en generell trend som drivs av digitaliseringen inom transport.
Det projekt som beskrivs här är bara det första i en portfölj av framtida projekt som kommer att behöva genomföras.
Detta projekt har fokus på att verifiera tekniken.

AB Volvo och Västtrafik har gemensamt identifierat några grundläggande prestandakrav som måste uppfyllas. Inom busstrafik handlar det t ex om att kunna kontrollera bussarnas position och rörelser under drift väldigt exakt. Utan det kan bussar inte köra autonomt varken enskilt eller i tåg på ett effektivt och säkert sätt.

Detta problemområde har nu paketerats i ett större teknikprojekt med stöd från FFI/VINNOVA. I FFI-projektet ingår flera delar, t ex utveckling av styralgoritmer (CTH), modifiering av bussar så de kan styras
autonomt (AB Volvo), utformning av hållplatslägen och kravställning för högkapacitet (Västtrafik), hpl som byggs på avlyst område, samt till sist, verkliga tester och demonstrationer på avlyst område av hållplatsangöring och bussar i tät tågformation.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-16