Skadelokalisation och skademekanism vid whiplash
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mats Svensson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonssäkerhet

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Karolinska Institutet

Stockholm, Sweden

Finansiering

Folksams forskningsstiftelse

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22