Titanstrukturer II - Defect formation during weldingand their effect on mechanical properties of...
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Uta Klement (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material och tillverkning

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-1148
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Produktion

Styrkeområden

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-20