Sensorintegration på bemannade och autonoma flygfarkoster
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marianna Ivashina (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Antennsystem

Prabhat Khanal

Doktorand vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Antennsystem

Jian Yang

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk, Antennsystem

Samarbetspartners

Saab

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-047871
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13