Sensorintegration på bemannade och autonoma flygfarkoster
Forskningsprojekt , 2017 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Marianna Ivashina (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Samarbetspartners

Saab Aeronautics

Linköping, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-20