ASP - Autopilot Site to Plant
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Syftet med det här projektet är att bygga ett säkert och effektivt transportsystem som har möjlighet att fungera både i trånga utrymmen och på allmän väg. Systemet skall arbeta med stöd, eller utan stöd från olika infrastruktursystem såsom GPS, WiFi och 4G. I underjordsgruva blir det WiFi, men ingen GPS. På ytan blir det GPS men inget WiFi.I det här projektet kommer vi att ta fram ett första förslag på ett allmänt gränssnitt mellan olika delar av systemet. Det ger framtida möjligheter till samarbeten, både forskning och utveckling, utanför den nu bildade projektgruppen.


Resultatet från projektet väntas bli både nya och mer mognade tekniker för fordons automatisering samt ny kunskap kring vad som krävs för att uppnå trafiksäkerhet i effektiva transportlösningar. Resultaten kommer att uttryckas som genomförda demonstrationer, avhandlingar/rapporter och erfarenheter hos deltagande individer i industrin och högskola. Ytterligare arbete utanför detta projekt kommer att krävas för att industrialisera och vidare kapitalisera detta projekts resultat.

Deltagare

Mattias Wahde (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Peter Forsberg

Adjungerad docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Samarbetspartners

Boliden Mineral AB

Boliden, Sweden

Combitech

Linköping, Sweden

SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-20