Peter Forsberg

Adjungerad docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Peter arbetar med att nyttiggöra forskning inom artificiell intelligens ute i industrin, med fokus på navigation av kommerciella autonoma fordon för CPAC Systems AB, som är en del av AB Volvo.

Källa: chalmers.se

Visar 4 publikationer

2007

On optimal investment strategies for a hydrogen refueling station

Peter Forsberg, Magnus Karlström
International Journal of Hydrogen Energy. Vol. 32 (5), p. 647-660
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Optimisation of Long-Term Industrial Planning

Peter Forsberg
Doktorsavhandling
2006

Macroeconomic time series prediction using prediction networks and evolutionary algorithms

Peter Forsberg, Mattias Wahde
Proc. of Computational Finance 2006, London, 2006, p. 403-411
Paper i proceeding
2003

Modelling and calculation techniques for environmental systems

Peter Forsberg
Licentiatavhandling

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2017–2019

ASP - Autopilot Site to Plant

Mattias Wahde Fordonsteknik och autonoma system
Peter Forsberg Fordonsteknik och autonoma system
VINNOVA

Det kan finnas fler projekt där Peter Forsberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.