Modelling and calculation techniques for environmental systems
Licentiatavhandling, 2003

hydrogen infrastructure

optimal investment strategies

LCI modelling

non-casual modelling

Författare

Peter Forsberg

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem, Arbetsenheten för mekatronik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07