Högre-dimensionella strukturer på hyperytor
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Julia Brandes (kontakt)

Docent vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-08