Julia Brandes

Universitetslektor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Mina forskningsintressen ligger inom området analytisk talteori, särskilt tillämpningar av Hardy-Littlewoods cirkelmetod. Detta är en Fourier-analytisk metod för att beräkna antalet lösningar av diofantiska ekvationer som utvecklades under 1920-talet. Men även om den grundläggande metoden är klassisk, så gör dess mångsidighet den till ett starkt verktyg som fortsätter att ge nya och spännande resultat. Eftersom polynomekvationer har en central plats inom många matematiska områden, så finner resultat erhållna genom cirkelmetoden dessutom tillämpningar inom ett brett spektrum av problem.

Källa: chalmers.se

Visar 5 publikationer

2018

On the number of linear spaces on hypersurfaces with a prescribed discriminant

Julia Brandes
Mathematische Zeitschrift. Vol. 289 (3-4), p. 803-827
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Vinogradov systems with a slice off

Julia Brandes, Trevor D. Wooley
Mathematika. Vol. 63 (3), p. 797-817
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Simultaneous Additive Equations: Repeated and Differing Degrees

Julia Brandes, S. T. Parsell
Canadian Journal of Mathematics. Vol. 69 (2), p. 258-283
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Linear spaces on hypersurfaces over number fields

Julia Brandes
Michigan Mathematical Journal. Vol. 66 (4), p. 769-784
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The Hasse Principle for Systems of Quadratic and Cubic Diagonal Equations

Julia Brandes
Quarterly Journal of Mathematics. Vol. 68 (3), p. 831-850
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 1 forskningsprojekt

2018–2021

Högre-dimensionella strukturer på hyperytor

Julia Brandes Algebra och geometri
Vetenskapsrådet (VR)

Det kan finnas fler projekt där Julia Brandes medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.