Optimal mean value estimates beyond Vinogradov's mean value theorem
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

exponential sums

Hardy-Littlewood method

Författare

Julia Brandes

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Trevor D. Wooley

Purdue University

Acta Arithmetica

0065-1036 (ISSN) 17306264 (eISSN)

Vol. 200 2 149-182

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.4064/aa200824-9-3

Mer information

Senast uppdaterat

2021-11-02