Adsorption av funktionella polymerer till cellulosa i blekningssteget - ett sätt att utöka fibrernas egenskaper
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Syftet med detta projekt är att förstå hur polymerer adsorberar på cellulosafibrer i blekningssteget i kraftmasseprocessen. Det långsiktiga målet är att utveckla en flexibel kunskapsplattform som kan användas för att designa nya egenskaper hos cellulosafibrerna i blekningssteget genom att kombinera adsorption och kovalent bindning av polymerer till fiberytorna.

Deltagare

Anette Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Anette Larsson Group

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-05