Anpassning av icke-reflekterande randvillkor för flödessimuleringar baserade på tids-spektral metoder
Forskningsprojekt , 2018

Beskrivning saknas.

Deltagare

Niklas Andersson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-07-03