Ökad användande av cellulosabaserade material som syrgasbarriärer genom att man förstår hur syrgaspermabiliteten hos olika substituerade cellulosamaterial beror på luftens fukthalt.
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anette Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Anette Larsson Group

Finansiering

Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-26