Co-creative urban planning for energy-efficient and sustainable urban station communities
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Syftet med projektet är att utveckla kunskap, metoder och verktyg för planering och skapande av regionala energieffektiva byggda strukturer utmed järnvägsstråk, samt hos befintliga och nyskapade små och medelstora stationssamhällen. Projektet avser att från ett energieffektiviseringsperspektiv utforska och undersöka olika inriktningar för den strukturella utvecklingen av stationssamhällen vad gäller bebyggelse- och infrastrukturens utformning på regional och lokal nivå. Vidare avser projektet att vidareutveckla transdisciplinär, samskapande och experimentell planering och design som medel för att åstadkomma mer energieffektiva, klimatsmarta och attraktiva system av stationssamhällen.

Deltagare

Nils Björling (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Stadsbyggnad

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-01-22