TRALLA: Transport av lätta laster långa avstånd
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Att göra vården tillgänglig närmare befolkningen är kritiskt för att minska vårdtider och undvika onödigt lidande. Detta projekt kommer utforska en möjlighet att använda en ny typ av vingburna drönare för att möta dessa behov genom att leverera mediciner och prover till närsjukvården i Norrlands inland. Västerbottens läns landsting ser en potential att dessa farkosterna kommer förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i glesbygdssjukvården, samtidigt som de kan minska klimatpåverkan och de hälsoekonomiska kostnaderna för verksamheten. Sommaren 2016 öppnade ett virtuellt hälsorum i Slussfors i Västerbottens län. I rummet kan patienter prata med en läkare via videolänk på distans, samt testa blodtryck, ta blodprover, med mera. Nya hälsorum planeras i hela Västerbottens län. En flaskhals för att utöka hälsorummens nytta är de långa biltransporter krävs som för att transportera mediciner och blodprover mellan hälsorummet och närmaste vårdcentral. En snabb analys av prover är ofta kritiskt. I dessa fall kan inte patienterna utnyttja hälsorummen utan behöver ta sig till avlägsna vårdcentraler. En större tillgänglighet gör att man enklare kan söka i tid, vilket medför minskat lidande, färre komplikationer och generellt kortare vårdtider. I projektet utvecklas en vingburen drönare för att transportera mindre laster mellan hälsorum och vårdcentral. Drönarna har en vingbredd på 2 meter, väger 30 kg, och kan lyfta 8 kg nyttolast. Den höga prestandan gör att drönaren kan färdas långa distanser.  

Deltagare

Kristina Wärmefjord (kontakt)

Docent vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Produktutveckling

Samarbetspartners

Dragonship AB

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03