Elektrifierad gruvtransport i arktiskt klimat
Forskningsprojekt , 2018 – 2019

Demonstrationsprojektet syftar till att med luftburna kontaktledningar elektrifiera en transportsträcka i Aitikgruvan i Gällivare. Målet är att bygga en teststräcka på 700 meter och modifiera fyra bergtruckar för elektrisk drift för att kunna visa reducerad energianvändning och sänkta växthusgasutsläpp.

Deltagare

Anders Grauers (kontakt)

vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Samarbetspartners

Boliden Mineral AB

Boliden, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-27