Klimatkampen Uppsala
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Projektet ämnar bidra med kunskap om hållbara livsstilar genom analys av kommunikation och aktiviteter som syftar till att minska klimatpåverkan. Inom ramen för projektet ska 1) medborgare engageras i att minska sin klimatpåverkan och 2) företag och andra organisationer engageras i att undanröja barriärer för hållbara val i vardagen, till exempel genom att utveckla produkter och tjänster. En digital plattform, Svalna, ska vidareutvecklas för att kunna fungera som ett nav för kommunikation, kampanj och aktivitet med syfte att minska klimatpåverkan. Projektet ska bedrivas i Uppsala, med tanken att tillvägagångssättet ska kunna skalas upp och spridas efter projektets slut

Deltagare

Stefan Wirsenius (kontakt)

Docent vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Region Uppsala

Uppsala, Sweden

Studiefrämjandet

Stockholm, Sweden

Svalna AB

Göteborg, Sweden

Svenska Kyrkan

Uppsala, Sweden

Uppsala kommun

Uppsala, Sweden

Uppsalahem AB

Uppsala, Sweden

Vattenfall

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-06