Kostnadseffektiva och flexibla samproduktionsanläggningar för maximalt anläggningsutnyttjande
Forskningsprojekt, 2018 – 2021

Projektet syftar till att utveckla ett nytt, robust och flexibelt samproduktions-koncept som på ett kostnadseffektivt sätt kontinuerligt omvandlar biomassa till en anpassningsbar produktionsmix. Projektet studerar ett potentiellt koncept för samproduktion av värme, el och gas/bioprodukter. Detta kan leda till en ökad andel förnybara bränslen och en högre flexibilitet i energisystemet samt ett högre utnyttjande av redan befintlig infrastruktur i form av biokraftvärmepannor. Projektet bedöms möta biokraftprogrammets mål.

Deltagare

David Pallarès (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Guillermo Martinez Castilla

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Rubén Mocholí Montañés

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

BioShare AB

Karlstad, Sweden

Karlstads Energi AB

Karlstad, Sweden

Övik Energi AB

Örnsköldsvik, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P46459-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2023-02-24