Modellering av återvinning
Forskningsprojekt , 2019 – 2020

Projektet syftar till att analysera och diskutera hur återvinning bör modelleras i livscykelanalyser (LCA) och liknande miljöbedömningar, samt bidra till internationella harmoniseringsprocesser, bland annat den internationella standarden för LCA och EU:s riktlinjer för produkters miljöavtryck. Resultaten förväntas bidra till en förbättring av de metoder som dominerar för att genomföra LCA för produkter.

Deltagare

Tomas Ekvall (kontakt)

Adjungerad professor vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Maria Rydberg

Projektledare vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, TME verksamhetsstöd, Projekt- och centrumledning

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Swedish Life Cycle Center

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-10-05